Home Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej

Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej

Ružomberok a dolný Liptov bol a je priemyselným strediskom Dolného Liptova Už v minulosti sa tu stretali a križovali staroveké a stredoveké cesty, ťažili sa železné a medené rudy, prekvital textilný a papierenský priemysel Tradície papierenskej výroby siahajú od začiatku sedemnásteho storočia až do dnešnej doby Moderný papierenský kombinát je kontinuálne prepojený s historickou epochou prvých ručných papierní v dolnom Liptove Po najstaršej ručnej papierni v Liptovskom Michale už niet ani stopy a z tej v Ružomberku na B Potoku zostali len ruiny Na Dolnom Liptove sú obce, kde celé generácie rodín pracovali v papierenskom priemysle a jednou z nich je aj obec Ludrová Patrí k najstarším obciam regiónu, kde prvé písomné zmienky pochádzajú z roku 1376 keď ju Ľudovít I podriadil richtárovi mesta Ružomberok a do roku 1953 sa spomína ako jedna z ulíc mesta s názvom Villa Ludrová Podľa všetkého je obec staršieho pôvodu Osídlenia ľudí laténskej a púchovskej kultúry na vrchu Stráňa zbytky stredovekého hradiska na Pánsovej kostol Všetkých svätých postavený v poslednej tretine trinásteho storočia, travertíny na kopci Čerená,
minerálne pramene v areáli dediny, vstup do Tatranského národného parku, skalnatý prielom Hučiaky s viacerými jaskyňami, množstvo zveri a potok Ludrovianky s mnohými peknými meandrami dotvárajú kolorit obce, ktorá je predurčená k prijatiu množstva návštevníkov a turistov V
nedávnej minulosti sa tu paličkovali čipky, tkalo sa plátno, plietli košíky z nelúpaného prútia Známa bola aj výroba črpákov a salašníckeho riadu, variech a domáceho riadu, vyrezávali sa tiež betlehemy Hlavný cieľ celého projektu je zvýšenie príťažlivosti dolného Liptova, ponúknutie
návštevníkom čo najviac možností kultúrneho a turistického vyžitia a zameranie sa aj na obnovu a zachovanie tradícií ručnej výroby papiera v regióne dolného Liptova.

Prehliadku Múzea spojenú so samotnou výrobou papiera pod dozorom odborného pracovníka je možné objednať telefonicky u starostu obce, alebo odborného vedúceho múzea.

  • Peter Slimák, starosta obce – 0903 896 174
  • Juraj Toth, odborný vedúci múzea – 0903 275 982

Múzeum sa nachádza v obci Ludrová miestna časť Močilá pri minerálnom prameni Medokýš.

Gallery

Please describe your experience

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Where to stay nearby:

Nearby Events:

All events

Liptov planner