Domov Kalendár podujatí Šport VII. Beh na Malinné
Toto podujatie sa už skončilo

VII. Beh na Malinné

Pozývame vás na VII. ročník Behu na Malinné.

Zaregistrujte sa online najneskôr do 07.10.2023 do 20:00 hod.

Časový rozpis pretekov

09:00 – 10:30 prezentácia v priestore štartu (Dojazd pub)
10:00 štart pretekov deti, žiaci
11:00 štart pretekov 3,9 km
11:05 štart pretekov trate 2,5 km
11:30 vyhlásenie výsledkov deti a žiaci
13:30 vyhlásenie výsledkov
14:00 ukončenie pretekov

Výsledky: V priestoroch štartu a cieľa priebežne, resp. po ukončení pretekov.

Občerstvenie: Organizátor zabezpečí občerstvenie a pitný režim v priestore štartu a cieľa pre všetkých pretekárov.

Štartovné

Pre online prihlásených štartovné dobrovoľné a pre prihlásených na mieste 3,00€.

Ceny

Pravidlá pre kategórie Deti 1 až Deti 4: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. V kategóriách určených pre našich najmladších športovcov je dôležité nadšenie pre pohyb a motivovať ich, aby sa nebáli postaviť na štart akýchkoľvek pretekov. Hlavným cieľom je, aby sa deti tešili na stretnutie so svojimi rovesníkmi bez stresu a premýšľania či skončia, alebo neskončia na stupni víťazov. Víťazom je každý, kto dobehne do cieľa. Výsledný čas a poradie sa u týchto kategórií nezaznamenáva a nevyhodnocuje. Každé dieťa pri registrácii dostane malé prekvapenie. Za každé dokončené preteky, každé dieťa, ktoré spĺňa podmienky RBL získava 1 bod za aktívnu účasť v pretekoch. Každý, kto sa zúčastní minimálne troch pretekov RBL získava medailu.
Prví traja pretekári v kategóriách budú vyhlásení a obdržia medaily.

Trate

Trasa dlhá
Štart parkovisko Hrabovo 554 m.n.m. a cieľ konečná stanica sedačky, 1209 m.n.m., prevýšenie 638 m, dĺžka 3,86 km. Trasa vedie po zjazdovke od parkoviska Hrabovo popri Chate Dária, popri sedačkovej lanovke do konečnej stanice sedačkovej lanovky. Povrch trate zvážnica, lesný chodník, horský skalnatý chodník.

Trasa krátka
Štart parkovisko Hrabovo 554 m.n.m. a cieľ Chata Dária, 945m.n.m., prevýšenie 390 m, dĺžka 2,52 km. Trasa vedie po zjazdovke od parkoviska Hrabovo k Chate Dária. Povrch trate zvážnica, lesný chodník, horský skalnatý chodník.

Trasa deti, žiaci
Štart na parkovisku Hrabovo o dĺžke 50, 100, 200, 400, 600 a 800 metrov, aj detské trate vedú po zjazdovke s miernym prevýšením.

Kategórie

deti, žiaci, dorast
juniorky
juniori
ženy do 34 rokov
ženy od 35 do 49 rokov
ženy od 50 do 59 rokov
ženy nad 60 rokov
muži do 39 rokov
muži od 40 do 49 rokov
muži od 50 do 59 rokov
muži od 60 do 69 rokov
muži nad 70 rokov

Výsledky

V priestoroch štartu a cieľa priebežne, resp. po ukončení pretekov.

Protesty a štartové čísla:

Pretekár alebo jeho zákonný zástupca môže ohľadne predbežných výsledkov a porušenia pravidiel podať písomný protest na predpísanom tlačive, ktoré bude k dispozícií u organizátora na požiadanie, najneskôr však do 20 minút po vyvesení predbežných výsledkov. Podanie protestu je spoplatnené poplatkom (zálohou) vo výške 10,00€, ktorý bude pretekárovi vrátený v prípade oprávneného protestu.
Štartové čísla budú vydávané pri prezentácii. Za stratu štartového čísla zaplatí pretekár 20,00€.

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií, resp. zmenu týchto propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov v jednotlivých kategóriách.

Organizátori

Riaditeľ pretekov: Róbert Kolár
Veliteľ tratí: Tomáš Gazdarica
Štartér: Ján Svrček
Hlavný rozhodca: Ľubomír Kubáň
Autor trate: Tomáš Gazdarica

Informácie: Tomáš Gazdarica 0905 315 201

Kde sa ubytovať v blízkosti:

Plánovač Liptov