Toto podujatie sa už skončilo

Príbeh nášho múzea

Liptovské múzeum v Ružomberku spravuje veľké množstvo zbierkových predmetov. Časť z nich je verejnosti prístupná v desiatich múzejných objektoch v jeho správe, časť je uložená v depozitároch. Práve predmety z depozitárov chceme bližšie predstaviť záujemcom z radov laickej verejnosti v rámci cyklu podujatí Príbeh nášho múzea.

Novembrové stretnutie bude venované unikátnym zbierkam erbov, opatrovaných v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Historička Mgr. Viera Kunová poodhalí súvislosti, inšpirácie a osudy doteraz tlačou nevydanej práce Ľudovíta Matiašovského. Od jeho smrti uplynulo 100 rokov, ale dielo, ktoré je stále v podobe rukopisu, je základom, z ktorého vychádzajú aj súčasné generácie genealógov a heraldikov Liptova. Kto bol Ľudovít Matiašovský,  na aké práce nadviazal a čím je jeho dielo unikátne, ako ho pre múzejné účely prepracoval Alojz Fellegi, čím môže osloviť dnešného návštevníka Liptovského múzea? Aj na tieto otázky sa pokúsime dať odpoveď tým, čo prídu do Liptovského múzea v Ružomberku 21. novembra 2019 o 17:00 spoznať ďalšie z jeho príbehov.

Plánovač Liptov