Toto podujatie sa už skončilo

MÍM show Mira Kasprzyka

Pantomíma s rodákom

Program venovaný seniorom v rámci mesiaca úcty k starším s podtitulom

DARUJME SI RADOSŤ


Kde jesť a piť v blízkosti:

všetky miesta kde jesť a piť

Aktivity a relax v blízkosti:

všetky zážitky a relax

Plánovač Liptov