Rozšírenie vodovodu a kanalizácie pri Liptovskej Mare

3. 6. 2024 Liptovský Mikuláš
Domov Rozšírenie vodovodu a kanalizácie pri Liptovskej Mare

Cestovný ruch je kľúčovým odvetvím v atraktívnom regióne Liptov. Jeho ďalší udržateľný rozvoj je však podmienený výstavbou základnej infraštruktúry. Príkladom je najnovší počin v lokalite Rybníčky na severnom brehu Liptovskej Mary, medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Trnovcom.

Spoločný projekt vodárenskej spoločnosti, podnikateľov a samosprávy pôsobiacich v Liptovskom Mikuláši umožní odkanalizovať a napojiť územie určené na rozvoj cestovného ruchu na verejný vodovod. Ide o dôležitý krok z pohľadu ďalšieho rozmachu lokality v bezprostrednej blízkosti najväčšieho vodného parku na Slovensku a vodného diela Liptovská Mara. Nebude potrebné odvážať odpadové vody resp. budovať individuálne čističky, nakoľko všetky objekty budú napojené na verejnú kanalizáciu. Stavba tak bude mať významný prínos pre zlepšenie kvality vody aj v samotnej Liptovskej Mare. 

Spoločne sa na tom dohodli Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., TMR Parks, a.s., Tatry mountain resorts, a.s., JKSK, spol. s r.o. a M.T.M. Slovakia, s.r.o. Predpokladaná hodnota projektu dobudovania vodovodu a kanalizácie je približne 2,5 milióna eur.

„Vďaka spolupráci súkromného sektora, Liptovskej vodárenskej spoločnosti a mesta sa po 20 rokoch dokončí projekt, ktorý je pre Liptov aj Liptovský Mikuláš významný z mnohých ohľadov. Odkanalizovaním tohto územia pripravíme na ďalší rozvoj celú turisticky atraktívnu lokalitu s rozlohou niekoľko stoviek hektárov až po severo-západnú hranicu katastra Liptovského Mikuláša. Vodovod a kanalizácia v tejto lokalite nebude znamenať len skvalitnenie života pre obyvateľov či poskytovateľov služieb cestovného ruchu, dôležitý je aj prínos projektu pre životné prostredie, keďže tu nebude vznikať hrozba znečisťovania Liptovskej Mary odpadovými vodami,“ povedal primátor mesta Liptovský Mikuláš a predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Ján Blcháč.

Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie. Realizáciu tejto vodnej stavby, ktorá zahŕňa štyri stavebné objekty, odštartuje 3. júna 2024 Liptovská vodárenská spoločnosť. Kolaudácia je naplánovaná na október 2024. „Stavebné objekty pozostávajú z vodovodu, kanalizácie, čerpacej stanice splaškových vôd a prípojky. Najviac úsilia nás bude stáť vybudovanie tlakovej kanalizácie v ťažkom teréne, keďže je tu už existencia iných inžinierskych sietí. Ale námaha to nebude márna, po dobudovaní získa naša spoločnosť do svojho majetku celú túto infraštruktúru, ktorú bude aj prevádzkovať,“ povedal generálny riaditeľ Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Liptovský Mikuláš Matej Géci.

Spoločnosti TMR parks, a.s. a Tatry mountain resorts, a.s.  zabezpečujú dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd pre areál vodného parku Tatralandia. Z praktického hľadiska dôjde k napojeniu lokality Rybníčky na túto vodovodnú a kanalizačnú prípojku vrátane čerpacej stanice, všetko v dĺžke takmer 3 km.

„Základná infraštruktúra je pre rozvoj cestovného ruchu alfa a omega. Tak, ako sme k tomu pristúpili zodpovedne s vedomím ochrany spodných vôd v národnom parku pri odkanalizovaní Chopku, tak aj v tomto prípade je naša infraštruktúra základom pre ďalší rozvoj celej oblasti v súlade s požiadavkami na udržateľnosť,“ informoval predseda predstavenstva TMR a.s. Igor Rattaj.

Aj takýto typ investície zohráva dôležitú úlohu pre udržateľné napredovanie turizmu na Liptove. „Táto lokalita je v územnom pláne definovaná ako územie pre rozvoj cestovného ruchu a v budúcnosti by mala mať okrem možností rekreácie  aj priamy dosah na vznik nových pracovných miest v cestovnom ruchu a predstavovať jeden z významných zdrojov príjmov z pohľadu vybranej dane z ubytovania a v podstate tiež dane z nehnuteľnosti,“ zdôraznila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková. V lokalite stavajú nový rezort, ktorý bude ozdobou tohto miesta a novým lákadlom pre dovolenkárov.

„Dobudovanie ekologickej infraštruktúry na breh Liptovskej Mary bolo pre nás, našich partnerov a mesto Liptovský Mikuláš prioritou. Chceme, aby aj náš developerský projekt bol príkladom toho, že moderná turistická infraštruktúra môže byť v súlade s prírodou a postavená tak, aby vhodne zapadla do krajiny. Apartmánový wellness rezort Tatry Lake Garden by sme chceli otvoriť už v budúcom roku,“ povedal Ján Gemzický, zástupca investora JKSK, spol. s r.o.

Opíšte nám svoj zážitok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená testom reCAPTCHA a spoločnosťou Google.
Ochrana súkromiaZmluvné podmienky

Nezabudnite si prečítať aj ďalšie články

všetky články

Viac informácií o Liptov region karte aj v našich Liptov News

Plánovač Liptov