Domov 33%

Liptovský Ján – obec termálnych prameňov a zemianskych kaštieľov. Nahliadnite do historie obce na dobových pohľadniciach z 20-tych a 30-tych rokov, alebo spoznajte významné osobnosti z obce a ich pole pôsobnosti. Okrem toho, expozícia taktiež poukazuje na významné udalosti obce, ale aj dlhoročné pôsobenie pošty, športu a školy v obci.

Expozícia Liptovský Ján v čase je novou stálou expozíciou, ktorá sa nachádza v priestoroch Kultúrneho domu v Liptovskom Jáne. Je otvorená celoročne podľa otváracích hodín informačno kultúrneho centra.

Expozícia je rozdelená na tri časti. Prvá časť je venovaná histórii obce Liptovský Ján. Hlavnú časť tvorí Kalendárium udalostí od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť, histórii pošty spolu s dobovými pohľadnicami, dejinám športu  v obci ale aj zákldnej škole. Druhá časť sa zameriava na významné osobnosti z obce Čajakovcov, režiséra Vlada Balca, profesora Stanislava a iných. Tretia časťou je Liptovský Ján očami umelcov – obrazy obce od rôznych umelcov, ktorí navštívili obec alebo v nej pochádzali a boli očarený jej krásami a rozhodli sa ich zvečniť vo svojich dielach.

Zaujímavosťou sú aj historické pohľadnice, ktoré sú späté s Liptovským Jánom a Jánskou dolinou. V expozícii návštevníci uvidia dobové predmety, ktoré sa viažu k výročiam obce a osobnostiam.

Expozícia prebieha bez sprievodu.

Liptovský Ján – obec termálnych prameňov a zemianskych kaštieľov. Nahliadnite na historické predmety dennej potreby a remeselnícke náradie obyvateľov Liptovského Jána, alebo spoznajte najvýznamnejšie osobnosti z rodu Sentivániovcov a ich kaštiele. Okrem toho, expozície taktiež poukazujú na aktuálne prírodné krásy Jánskej doliny, jej pramene a jaskyne.

Expozícia o rode Sentivániovcov je stálou expozíciou, ktorá sa nachádza v priestoroch Kultúrneho centra Liptovský Ján. Je otvorená celoročne podľa otváracích hodín kultúrneho centra.

Expozícia je rozdelená na tri časti. Prvá časť je venovaná vzniku obce Liptovský Ján, druhá časť sa zameriava na najvýznamnejšie osobnosti z rodu Sentivániovcov a tretia časť poukazuje na aktuálne prírodné krásy Jánskej doliny a teda na pramene a jaskyne. Zaujímavosťou sú báje, ktoré sú späté s Jánskou dolinou. V expozícii návštevníci uvidia dobové kostýmy a taktiež predmety, ktoré sa zachovali v kaštieľoch Sentivániovcov.

Expozícia prebieha bez sprievodu.

Plánovač Liptov