Domov Episode V horách je každý deň iný
Nepoznaný Liptov
Nepoznaný Liptov
V horách je každý deň iný
/

Odpovedá : Ján Kořínek – lekár na vrtuľníku a horský vodca. Aký by mal byť horský vodca a ako správne pristupovať k nepoznaným terénom a horám celkovo?

Plánovač Liptov