Domov Episode Liptovská nie je píšťalka, ani fujara, ale koncovka
Nepoznaný Liptov
Nepoznaný Liptov
Liptovská nie je píšťalka, ani fujara, ale koncovka
/

Odpovedá: Vladimír Grieš – výrobca koncoviek, píšťaliek a fujár. Ako koncovka znie? Prečo stále patrí na naše lúky a z čoho sa vyrába?

Plánovač Liptov