Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.