Architektonická súťaž

Domov Architektonická súťaž

OOCR Region Liptov vyhlasuje architektonickú súťaž na „Mobiliár cykloturistickej infraštruktúry regiónu Liptov”

Predmetom súťaže je kreatívne, architektonické a funkčné riešenie prvkov doplnkovej cykloturistickej infraštruktúry v regióne Liptov.

Jednou z priorít oblastnej organizácie cestovného ruchu Liptov je podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v regióne. Pre potreby kvalitného zážitku z cykloturistiky je potrebné dobudovať doplnkovú infraštruktúru, ktorá bude slúžiť na podanie informácií, oddych a zlepší komfort cyklistov. Vyhlasovateľ má ambíciu, aby súťaž priniesla kvalitné riešenie, ktoré bude adekvátne dnešným technickým, ekologickým a finančným možnostiam a aby jej výsledok bol následne po častiach realizovaný od roku 2020.

Vyhlasovateľ má záujem o riešenie architektúry prvkov, ktoré bude:  

Predpokladaná hodnota vrátane všetkých cien a odmien je 2800,- € s DPH, z čoho:

Koncový termín pre zaslanie súťažných návrhov je 03.02.2020, najneskôr do 15:00 hod.

Viac o súťaži a jej pravidlách sa dozviete v prílohách:


Výsledky

Návrh č. 1 Textová a grafická časť (.pdf)

Autori : Ing. arch. Matej Petran (2. Miesto)

Návrh č. 2 Textová časť (.pdf) ; Grafická časť (.pdf)

Autori : Ing. Matúš Chudý, Mgr. art. Veronika Partelová, Dipl. Ing. Mária Compľová ( 1. miesto)

Hodnotenie poroty (.pdf)