Domov Kalendár podujatí VI. Beh na Malinné
Toto podujatie sa už skončilo

VI. Beh na Malinné

Občianske združenie Ružomberok v pohybe vás pozýva na VI. ročník Behu na Malinné.

Časový rozpis pretekov:
09:00 prezentácia pretekárov
10:00 štart pretekov deti, žiaci
11:00 štart pretekov trate dlhá, krátka
11:30 vyhlásenie výsledkov deti a žiaci
13:30 vyhlásenie výsledkov
14:00 ukončenie pretekov

Hlavná trať: 3,9 km

  • Štartovné: Pre online prihlásených 0€ a pre prihlásených na mieste 3,00€. Všetky detské kategórie až po kategórie juniorov a pretekárov nad 60 rokov štartovné neplatia.
  • Registrácia: Zaregistrujte sa online do 08.10.2022 do 20:00 hod.
  • Prezentácia: V deň pretekov v priestore štartu od 09:00 do 10:30 hod.

Beh na Malinné je súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2022.

Podmienky

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií, pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie účastníkov pretekov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Každý pretekár môže štartovať iba v jednej kategórii.

Pretekári štartujú na vlastné náklady.

Ceny

Pravidlá pre kategórie: Deti 1 až Deti 4
Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. V kategóriách určených pre našich najmladších športovcov je dôležité nadšenie pre pohyb a motivovať ich, aby sa nebáli postaviť na štart akýchkoľvek pretekov. Hlavným cieľom je, aby sa deti tešili na stretnutie so svojimi rovesníkmi bez stresu a premýšľania či skončia, alebo neskončia na stupni víťazov. Víťazom je každý, kto dobehne do cieľa. Výsledný čas a poradie sa u týchto kategórií nezaznamenáva a nevyhodnocuje. Každé dieťa pri registrácii dostane malé prekvapenie. Za každé dokončené preteky, každé dieťa, ktoré spĺňa podmienky Ružomberskej bežeckej ligy, získava 1 bod za aktívnu účasť v pretekoch. Každý, kto sa zúčastní minimálne troch pretekov RBL získava medailu. Prví traja pretekári v kategóriách od najmladších žiakov budú vyhlásení a obdržia medaily.

Výsledky: V priestoroch štartu a cieľa priebežne, resp. po ukončení pretekov.

Občerstvenie: Organizátor zabezpečí občerstvenie a pitný režim v priestore štartu a cieľa pre všetkých pretekárov.

Protesty a štartové čísla: Pretekár, alebo jeho zákonný zástupca môže ohľadne predbežných výsledkov, porušenia pravidiel podať písomný protest na predpísanom tlačive, ktoré bude k dispozícií u organizátora na požiadanie, najneskôr však do 20 minút po vyvesení predbežných výsledkov. Podanie protestu je spoplatnené poplatkom (zálohou) vo výške 10,00€, ktorý bude pretekárovi vrátený v prípade oprávneného protestu. Štartové čísla budú vydávané pri prezentácii. Za stratu štartového čísla zaplatí pretekár 20,00€.

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií, resp. zmenu týchto propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov v jednotlivých kategóriách.

Trate

Trasa dlhá:
Štart parkovisko Hrabovo 554 m.n.m. a cieľ konečná stanica sedačky, 1209 m.n.m., prevýšenie, 638 m, dĺžka 3,86 km. Trasa vedie po zjazdovke od parkoviska Hrabovo popri Chate Dária, popri sedačkovej lanovke do konečnej stanice sedačkovej
lanovky. Povrch trate: zvážnica, lesný chodník, horský skalnatý chodník.
Trasa krátka:
Štart parkovisko Hrabovo 554 m.n.m. a cieľ Chata Dária, 945m.n.m., prevýšenie, 390 m, dĺžka 2,52 km. Trasa vedie po zjazdovke od parkoviska Hrabovo k Chate Dária. Povrch trate: zvážnica, lesný chodník, horský skalnatý chodník.
Trasa deti, žiaci:
Štart na parkovisku Hrabovo o dĺžke 50, 100, 400, 600 a 800 metrov, aj detské trate vedú po zjazdovke s miernym prevýšením.

Organizátori

Riaditeľ pretekov: Róbert Kolár
Veliteľ tratí: Tomáš Gazdarica
Štartér: Ján Svrček
Hlavný rozhodca: Ľubomír Kubáň
Autor trate: Tomáš Gazdarica
Zdravotná služba: Červený kríž

Informácie: Tomáš Gazdarica 0905 315 201, Mária Hrnčiarová 0915 995 749

Kde sa ubytovať v blízkosti:

Plánovač Liptov