Toto podujatie sa už skončilo

V kráľovstve píšťal

Koncert spájajúci fujaru a organ

Podvečerný koncert, ktorý predstaví fujaru a organ z viacerých uhlov pohĺadu v rôznych žánroch často v netradičných výrazových polohách. Vystúpi vo Francúzsku pôsobiaci Ján Demenčík (fujara, www.newsartist.fr/jan-demencik/) a stálica koncertov Metod Rakár (organ).
Podujatie sa uskutoční v rámci IV. ročníka série Iľanovské píšťaly. Ste srdečne vítaní.

Vstupné je dobrovoľné (odporúčané 5 EUR).

Plánovač Liptov