Domov TRADIČNÉ SLOVENSKÉ REMESLO VO VLKOLÍNCI
Toto podujatie sa už skončilo

TRADIČNÉ SLOVENSKÉ REMESLO VO VLKOLÍNCI

Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov a Dom UNESCO Vlkolínec vás pozývajú na ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel.

V rámci projektu Tradičné slovenské remeslo vo Vlkolínci Vám v prvom týždni predstavíme tieto remeslá:

V sobotu 29.6.2019 sme pre Vás pripravili ukážku dobovej výroby šperkov z materiálov ako cín, meď či keramika. Rovnako si môžete pozrieť ukážku zdobenia okrasných perníkov rukami šikovnej pernikárky. Predstavíme Vám však aj krátku históriu i postup zdobenia slovenských ľudových krojov.

V nedeľu 30.6.2019 Vám svoje remeslo predstaví nielen šperkárka či pernikárka, ale aj drevorezbár s ukážkou jeho nádherných diel s rôznou tematikou. Ide o úspešného autora najväčšieho betlehema na Slovensku.

Príďte sa dozvedieť nové informácie o tradičných slovenských remeslách, ale aj pozrieť tvorbu rukami šikovných slovenských remeselníkov.

Zmena programu je vyhradená.

Podujatie je súčasťou Dní mesta Ružomberok 2019.

Upozornenie: Na podujatí “Tradičné slovenské remeslo vo Vlkolínci” budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom “Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737” za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, youtube kanáli, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne v ďalších médiách.