Toto podujatie sa už skončilo

STROM

Nové naštudovanie strhujúceho tanečného divadla, ktoré čerpá námet v histórii slovanstva.

STROM je pravá forma tanečného divadla, ktorá mapuje slovanskú tradíciu a vysoko štylizovane spracúva slovenskú folklórnu rôznorodosť, prostredníctvom mladého zaľúbeného páru, ktorý prechádza slovenskými regiónmi v rôznych časových pásmach, od východu až po západ Slovenska, kde prostredníctvom hlavného symbolu inscenácie /Strom/ zosobnený hlasom Milana Lasicu, podáva divákom skvelý emotívny obraz o živote Slovanov a národností, ktoré prierezom času žili pod jeho konármi.

Predstavenie Strom v spojení s rukopisom Jána Ďurovčíka, ako režiséra a choreografa tohto projektu, dáva záruku a zároveň záväzok voči publiku ako aj odbornej verejnosti o dokonalosti spracovania tohto známeho divadelného predstavenia oceneného krištáľovým krídlom. Slovenské umenie a jeho zložky (spev, hudba, činohra a tanec) dávajú priestor k zviditeľneniu slovenskej tvorby a v prvom rade tanca, štylizovanej umeleckej forme, ktorá bezpochyby oslovuje divákov všetkých vekových kategórií vo všetkých regiónoch Európy.

Umeleckí tvorcovia a účastníci projektu: Hudba – Henrich Leško, Ján Berky Mrenica ml., Peter Uličný, Libreto, réžia a choreografia – Ján Ďurovčík, scénografifa – Peter Čanecký Pedagógovia a lektori – Marianna Paulíková, Peter Modrovský korepetície a hudobná spolupráca – Luboš Dolný,Miroslav Dufinec Umelecký interpréti – Marianna Paulíková, Adriána Pinková, Petra Makranská, Miroslav Martinovič,Jozef Antálek, Matúš Pomikal,Peter Mihálik, Dominika Vanková, Silvia Jankovová a iní.

Kde jesť a piť v blízkosti:

všetky miesta kde jesť a piť

Aktivity a relax v blízkosti:

všetky zážitky a relax

Plánovač Liptov