Domov Ružomberské schody 2019
Toto podujatie sa už skončilo

Ružomberské schody 2019

Tradičné septembrové podujatie  – preteky na horských bicykloch v jazde po schodoch ale aj bez schodov.

PROPOZÍCIE

RUŽOMBERSKÉ SCHODY 2019 HLAVNÝ PRETEK: ŠTART 16:00

KATEGÓRIE:

 • Elite,
 • Muži nad 45r.,
 • Juniori – do 19r.,
 • Ženy – bez rozdielu veku,
 • DH – bez rozdielu veku

REGISTRÁCIA:

 • od 30. 08. 2019 – do 07. 09. 2019 elektronicky na – toman@casomierapt.sk
 • od 08. 09. 2019 – v priestore štart/cieľ – 08:30 – 12:50 hod.

Štart/cieľ – 08:30 – 15:45 hod.
ŠTARTOVNÉ:

 • elektronické prihlásenie do 07. 09. 2019 / 25€
 • prihlásenie na mieste 08. 09. 2019 / 30 €

TRAŤ: dĺžka trate – 2020m, prevýšenie 56m – 1. hod. + 1. kolo
VYHODNOTENIE: Elite – Top 10, Muži nad 45r., Juniori, Ženy, DH – samostatne každá kat. 1. – 3. miesto
Finančné odmeny budú odovzdané iba v prípade piatich štartujúcich v každej kategórii. V opačnom prípade bude vyhodnotenie formou medaily a vecnou cenou.
UPOZORNENIE: Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastnú zodpovednosť.

VEREJNÝ PRETEK BEZ SCHODOV 2019 : Štart: 13:10 /horské bicykle min. hrúbka plášťa – 1,5 palca/

REGISTRÁCIA:

 • od 30. 08. 2019 – do 07. 09. 2019 elektronicky na – toman@casomierapt.sk
 • od 08. 09. 2019 – v priestore štart/cieľ – 08:30 – 12:50 hod.

KATEGÓRIE:

 • juniori / juniorky 15 – 19 rokov
 • muži 20 – 29 rokov, muži 30 – 39 rokov
 • muži 40 – 49 rokov
 • muži 50 – 59 rokov
 • muži nad 60 rokov
 • ženy bez rozdielu veku – 19 rokov a viac

ŠTARTOVNÉ:

 • elektronické prihlásenie do 07. 09. 2019 / 12€
 • prihlásenie na mieste 08. 09. 2019 / 15 €

TRAŤ: asfalt 98%, kamenné kocky 2%
VYHODNOTENIE: 1. – 3. miesto v každej kategórii
Finančná odmena pre 1. – 3. najlepší čas v absolútnom poradí.
UPOZORNENIE: Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastnú zodpovednosť.

ŠORTREK 2019: ŠTART 11:30

REGISTRÁCIA:

 • od 30. 08. 2019 – do 07. 09. 2019 elektronicky na – toman@casomierapt.sk
 • od 08. 09. 2019 – v priestore štart/cieľ – 08:30 – 11:20 hod.

KATEGÓRIE: bez rozdielu veku a pohlavia

ŠTARTOVNÉ:

 • elektronické prihlásenie do 07. 09. 2019 / 12€
 • prihlásenie na mieste 08. 09. 2019 / 15 €

TRAŤ: 10 okruhov – asfalt , prírodný a horský terén
VYHODNOTENIE: finančná odmena podľa umiestnenia v každom kole pre 1.-6. miesto
UPOZORNENIE: Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastnú zodpovednosť.

VEREJNÝ PRETEK PRE DETI 2019: štart – 10:15

REGISTRÁCIA:

 • od 30. 08. 2019 – do 07. 09. 2019 elektronicky na – toman@casomierapt.sk
 • 08.09. 2019 – v priestore štart/cieľ – 08:30 – 10:00 hod.

KATEGÓRIE:

 • Baby – 2015 a viac
 • Mikro – 2013/2014, Mili – 2011/2012, Mini – 2009/2010
 • Mladší žiaci/žiačky, Starší žiaci/žiačky
 • Každá kategória súčasťou chlapcov a dievčat a vyhodnotená samostatne 1. 3. miesto

ŠTARTOVNÉ:

 • na mieste – 3€
 • najmladšia kategória Baby – 0€


TRAŤ: asfaltový okruh okolo parku – kat. Baby, Mikro, Mili, Mini
Žiaci/žiačky – ml./st. malý mestský okruh
VYHODNOTENIE: 1.-xxx miesto medaila / vecné ceny pre 1.-3. miesto
UPOZORNENIE: Deti môžu štartovať len v sprievode a písomným súhlasom zákonného
zástupcu ,ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania podujatia.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť