Domov RENDEZVOUS POD SCHODMI 34
Toto podujatie sa už skončilo

RENDEZVOUS POD SCHODMI 34

Miesto: Mestská knižnica Ružomberok

Literárny klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov Žilina a Mestská knižnica Ružomberok vás srdečne pozývajú na Rendezvous pod schodmi 34.

Hostia večera:

Ladislav Cserei – publicista, autor vlastivedného zborníka Liptov 
Iveta Zuskinová – etnologička a etnografka, publicistka

Paedr. Ladislav Cserei je publicista a autor odborných príspevkov a prednášok. Bol riaditeľom Liptovského múzea v Ružomberku v rokoch 1967 – 2003. Založil a v rokoch 1970 – 1989 garantoval vydávanie vlastivedného zborníka Liptov. 

PhDr. Iveta Zuskinová: dlhoročná riaditeľka Liptovského múzea, zakladateľka  OZ Spoločnosť priateľov Múzea Liptovskej dediny, autorka množstva vzdelávacích a kultúrnovýchovných projektov a výstav (Ovčiarske múzeum, Valaská gajdošská škola, Pastierske betlehemy). Znalkyňa tradičného spôsobu života a kultúry ľudí Liptova, prezentujúca sa bohatou odbornou, publikačnou a organizátorskou činnosťou. Popri spracovaní iných odborných tém sa venuje problematike ľudovej kulinárie, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou prezentácie kultúrneho regiónu.

Podujatie v rámci projektu Kytica viazaná zo slov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.