Domov POTULKY MESTOM: VLKOLÍNEC (ŽIVOT, ZVYKY, TRADÍCIE)
Toto podujatie sa už skončilo

POTULKY MESTOM: VLKOLÍNEC (ŽIVOT, ZVYKY, TRADÍCIE)


Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov a Informačné centrum Ružomberok vás pozývajú na potulku na tému: “Vlkolínec (život, zvyky, tradície)”.

Prázdninové Potulky mestom zakončíme životom, zvykmi, tradíciami, kultúrou či gastronómiou Vlkolínčanov a prebehnú opäť v príjemnej atmosfére priamo vo Vlkolínci. Nadväzujú na naše júlové rozprávanie o histórii, založení, architektúre, prekrásnej prírode, ale aj o dôvodoch zápisu Vlkolínca do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Prehliadka je súčasťou série besied a prehliadok Ružomberka s názvom Potulky mestom.

Stretneme sa pred Domom UNESCO Vlkolínec o 11:00 hod.

Moderátorka a sprievodkyňa: Miriam Považanová

Upozornenie: Na podujatí “Potulky mestom” budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom “Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737” za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, youtube kanáli, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne v ďalších médiách.