Domov POTULKY MESTOM: PALÁC RAKOVSKÝCH A SECESNÉ DOMČEKY – OKRASA RUŽOMBERSKÝCH ULÍC
Toto podujatie sa už skončilo

POTULKY MESTOM: PALÁC RAKOVSKÝCH A SECESNÉ DOMČEKY – OKRASA RUŽOMBERSKÝCH ULÍC


Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov a Informačné centrum Ružomberok vás pozývajú na potulku na tému: Palác Rakovských a secesné domčeky – okrasa ružomberských ulíc.

Prejdeme sa ulicami Mostová a Podhora a na záver navštívime Palác rodiny Rakovských. Témou bude zvláštnosť ulíc Ružomberka pod názvom secesia a lomenica, oboznámime sa s typickými znakmi, ktoré charakterizujú secesiu a na záver sa zoznámime s rodom Rakovských.

Prehliadka je súčasťou série besied a prehliadok Ružomberka s názvom Potulky mestom.

Stretneme sa pred pred Informačným centrom Ružomberok o 17:00 hod.

Moderátorka a sprievodkyňa: Miriam Považanová

Upozornenie: Na podujatí “Potulky mestom” budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom “Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737” za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, youtube kanáli, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne v ďalších médiách.

Kde sa ubytovať v blízkosti: