Domov POTULKY MESTOM: O ČOM SI ŠEPKAJÚ MÚRY ŠKÔL?
Toto podujatie sa už skončilo

POTULKY MESTOM: O ČOM SI ŠEPKAJÚ MÚRY ŠKÔL?


Mesto Ružomberok, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov a Informačné centrum Ružomberok vás pozývajú na potulku na tému: Školy v meste.

Témou potulky budú školy v meste v minulosti a v súčasnosti, porovnáme školský systém predtým so školským systémom teraz, povieme si čo sa učili deti predtým a aké boli vyučovacie predmety.

Prehliadka je súčasťou série besied a prehliadok Ružomberka s názvom Potulky mestom.

Stretneme sa pred pred Informačným centrom Ružomberok o 17:00 hod.

Moderátorka a sprievodkyňa: Miriam Považanová

Upozornenie: Na podujatí “Potulky mestom” budú vyhotovované fotografie a videozáznamy prevádzkovateľom “Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737” za účelom propagácie na webovom sídle prevádzkovateľa, facebookovej stránke, youtube kanáli, v periodických a neperiodických materiáloch prevádzkovateľa, prípadne v ďalších médiách.