Domov Open pretek v cyklotriale
Toto podujatie sa už skončilo

Open pretek v cyklotriale

Cyklo Trial Ružomberok vás pozýva na otvorené preteky v cyklotriale.

Cyklotrial je individuálny cyklistický šport, podstatou ktorého je jazda na špeciálnom bicykli na prírodných alebo umelých prekážkach s cieľom získať čo najmenší počet penalizačných bodov. Penalizačné body sú jazdcovi udelené na základe počtu šliapnutí, fyzických kontaktov so zemou a prekážkou.

Harmonogram súťaže:
Sobota 4.9.2021
10:00
začiatok registrácie; koniec vždy 30 min pred štartom príslušnej kategórie
11:00 štart kategórií: OPEN oranžová (promesa), OPEN modrá (benjamin)
13:30 štart kategórií: OPEN biela (poussin), OPEN zelená (minime)
16:00 štart kategórií: OPEN červená (senior)
Čas na súťaž pre všetky kategórie: 150 min Všetky kategórie majú 5 sekcií 3 kolá, s ľubovoľným poradím
18:30 predpokladané ukončenie súťaže, vyhlásenie výsledkov

Kategórie: Jazdci sa môžu zúčastniť ľubovoľnej výkonnostnej kategórie, bez ohľadu na vekové zaradenie. V prípade malého počtu jazdcov v jednotlivých kategóriách má usporiadateľ právo zrušiť/zlúčiť danú kategóriu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny časového harmonogramu v prípade zlého počasia, nízkej účasti, atď. Pre zahraničných jazdcov bez licencie doporučujeme vybaviť si európsky zdravotný preukaz alebo poistenie liečebných nákladov pre SR na daný deň pretekov. Bicykle musia zodpovedať športovým poriadkom trialu.

V prípade, že to aktuálna pandemická situácia bude vyžadovať, propozície budú rozšírené dodatkom o aktuálne protiepidemické opatrenia.

Viac informácií tu.

Kde sa ubytovať v blízkosti:

Plánovač Liptov