Domov NIGHT RUN 2019
Toto podujatie sa už skončilo

NIGHT RUN 2019

Vzdialenosť: 5 km a 10 km Mestský okruh, trať s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba) bez výraznejších prevýšení, 1 alebo 2 okruhy, každý po 5km. Účastníkom odporúčame, v záujem ich bezpečnosti, zvýrazniť svoj odev reflexnými prvkami.

Disciplíny a kategórie

Juniori – 0 – 18 rokov
Muži – 19 – 39 rokov
Veteráni I. – 40 – 49 rokov
Veteráni II. – 50 a viac rokov

Juniorky – 0 – 18 rokov
Ženy – 19 – 39 rokov
Veteránky – 40 a viac rokov

Ceny

Ocenení budú prví traja pretekári v každej kategórii podľa dosiahnutého výsledku. Víťazi dostanú vecné ceny a upomienkové predmety v rôznych výškach hodnoty.

Registrácia účastníkov, štartovné a prezencia

Registrácia prebieha prostredníctvom dodávateľskej firmy www.inviton.sk a cez portál www.123athlon.sk, registácia účastníkov bude možná aj na mieste v deň konania pretekov.

Registrácie: online od 26. apríla 2019 do 3. júla 2019 a na mieste v deň konania od 18:00 do 21:00

Štartovné sa uhrádza bezhotovostným prevodom podľa inštrukcií pri registrácii na portáli. Akceptované platby budú len tie, ktoré sa pripíšu na účet do 5. júla 2019.

Výška štartovacieho poplatku zavisí od dátumu registrácie:
– 12 € – pri registrácií v období od 26. apríla 2019 do 31. mája 2019
– 15 € – pri registrácií v období od 1. júna 2019 do 3. júla 2019
– 20 € – pri registrácii na mieste konania preteku
>> Zaplatené štartovné organizátor nevracia <<

Poistenie

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Štartovací balíček

– obdrží prvých 350 registrovaných pretekárov

– Štartovné číslo

– Darčekové predmety od partnerov

Výsledky

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ do 1 hodiny v deň pretekov na výsledkovej tabuli v mieste cieľa a najneskôr na druhý deň na stránke www.123athlon.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa oficiálneho času.

Protesty je možné podávať do 1 hodiny po zverejnení výsledkov v mieste konania. Podanie protestu je spoplatnené poplatkom 50 €, ktorý sa v prípade uznania pripomienky vracia účastníkovi.

Občerstvenie

– Zabezpečí usporiadateľ na trati a v cieli preteku

– Vlastné občerstvenie je povolené len v nerozbitných nádobách