Domov Kalendár podujatí NIGHTRUN Liptovský Mikuláš
Toto podujatie sa už skončilo

NIGHTRUN Liptovský Mikuláš

Aj napriek komplikovanej situácii sme sa rozhodli aj tento rok zorganizovať NIGHTRUN 2020. Zapíšte si do kalendárov termín 29. august 2020 o 20:30 na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.

Trať

Vzdialenosť: 5 km a 10 km Mestský okruh, trať s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba) bez výraznejších prevýšení, 1 alebo 2 okruhy, každý po 5km. Účastníkom odporúčame, v záujme ich bezpečnosti, zvýrazniť svoj odev reflexnými prvkami.

DISCIPLÍNY A KATEGÓRIE:

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

 • Juniori 5 km: 0 – 18 rokov
 • Juniorky 5 km: 0 – 18 rokov
 • Muži 5 km: 19 – 39 rokov
 • Ženy 5 km: 19 – 39 rokov
 • Veteráni I. 5 km: 40 – 49 rokov
 • Veteránky 5 km: 40 a viac rokov
 • Veteráni II. 5 km: 50 a viac rokov

 • Juniori 10 km: 0 – 18 rokov
 • Juniorky 10 km: 0 – 18 rokov
 • Muži 10 km: 19 – 39 rokov
 • Ženy 10 km: 19 – 39 rokov
 • Veteráni I. 10 km: 40 – 49 rokov
 • Veteránky 10 km: 40 a viac rokov
 • Veteráni II. 10 km: 50 a viac rokov

Prihlasovanie A Štartovné:

Online prihlasovanie bude ukončené 27. augusta 2020 o 24:00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 400 účastníkov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Registrácia: online od 22. júna 2020 do 27. augusta 2020 a na mieste v deň konania od 17:00 do 19:30.

Výška štartovacieho poplatku zavisí od dátumu registrácie:

 • 12 € – pri registrácií v období od 22. júna 2020 do 31. júla 2020
 • 15 € – pri registrácií v období od 1. augusta 2020 do 27. augusta 2020
 • 20 € – pri registrácii na mieste konania preteku

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný

Presun štartovného čísla na inú osobu:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný

POISTENIE

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku

Štartovací balíček

 • obdrží prvých 400 registrovaných pretekárov
 • štartovné číslo
 • darčekové predmety od partnerov

Občerstvenie

: – zabezpečí usporiadateľ v cieli preteku – vlastné občerstvenie je povolené len v nerozbitných nádobách

Vyššia moc

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Plánovač Liptov