Domov Nedeľa svätého Huberta
Toto podujatie sa už skončilo

Nedeľa svätého Huberta

Program

  • slávnostný kostýmovaný sprievod
  • poľovnícke zvyky a tradície v minulosti a dnes
  • Vábenie poľovnej zvery : Michal Ondrejkov, Pribylina
  • koncert trubačov SOŠ LD – “Keď zneje lesný roh”
  • ukážky streľby z mechanickách strelných zbraní a predoviek : Pavol Mudroň, Smrečany
  • predvádzanie národného plemena loveckého plsa : Marián a Júlia Polóniovci, Nižná Boca
  • lov s operenými dravcami : Sokoliarska skupina Horus, Košice
  • Stredoveká poľovačka: Agentára Hector, Trnava
  • ukážky záchranárskych akcii v horskom a lesnom teréne: Červení anjeli,
  • Jadranka Handlovská: Poľovnícka zábava