Domov NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ 2019
Toto podujatie sa už skončilo

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ 2019

Klub slovenských turistov Liptova, Mesto Vysoké Tatry, Mesto Liptovský Mikuláš, Obec Pribylina a Matica slovenská organizujú Národný výstup na Kriváň 2019 venovaný 100. výročiu založenia Tatranského spolku turistického a 160. výročiu narodenia Aurela Bohuslava Stodolu.

Na výstupe sa formou individuálnej účasti zúčastňuje aj Klub slovenských turistov Ružomberok.

Program

Piatok 16.08.2019
príchod účastníkov do  ATC Pribylina – Račkova dolina, ubytovanie vo vlastných stanoch, pripadne individuálne v ubytovacích zariadeniach

Sobota 17.08.2019
06:00 odchod autobusu zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši
06:30 odchod autobusu z ATC Račkova dolina
06:30 – 11:00 výstup na Kriváň
11:00 privítanie účastníkov výstupu na vrchole Kriváňa
17:00 odchod autobusov z Troch studničiek
18:30 ukončenie podujatia a táborák v ATC Račkova dolina

Objednávku účastníckych lístkov /s uvedením použitia dopravy organizátorov, táborením v ATC Račkova dolina a informáciu o zaplatení/ zašlite najneskôr elektronicky do 31.07.2019 na e-mail: janoluptak@gmail.com

Poplatok za jeden výstupový lístok je 5,00€, s dopravou organizátora spolu 8,00€.
Počet výstupových lístkov je limitovaný počtom 500 účastníkov, po naplnení limitu ďalšie objednávky nebudú akceptované!
Účastnícky poplatok uhraďte na účet KST-L, PRIMA BANKA a.s. pobočka Ružomberok,
číslo účtu: 8371547001/5600, IBAN: SK52 5600 0000 0083 7154 7001
ONLINE PRIHLÁŠKA TU

Peši
Obtiažnosť: 
III, VHT
Prihlášky a informácie: KST-L Liptovský Mikuláš 0911 207 728, e-mail: janoluptak@gmail.com

Účastníkom akcie odporúčame mať poistenie nákladov na záchranné akcie Horskej služby, ak nemajú idú na akciu na vlastné nebezpečie a všetky náklady spojené s nákladmi na záchranné akcie Horskej služby si budú hradiť z vlastných zdrojov!
Poistku si môžete uzavrieť aj v Informačnom centre Ružomberok.