Domov Kocúrkovo po 190 rokoch (alebo Divadelná udalosť)
Toto podujatie sa už skončilo

Kocúrkovo po 190 rokoch (alebo Divadelná udalosť)

Divadelné predstavenie s názvom Kocúrkovo po 190 rokoch, ktoré vzniklo pri príležitosti 190 výročia vzniku prvého divadelného predstavenia ochotníckeho divadla na Slovensku je oslavou divadla a prináša neotrelé spracovanie mnohých tém, ktoré sú spojené nielen s činnosťou a životom G.F.Belopotockého ale aj s témami súčasného sveta a postavenia umenia a umelca v ňom. Inscenáciu uvádza scenárista a režisér Ján Mikuš, ktorý s hercami nezávislého divadla Gasparego predvedie nevídané a mimoriadne autentické divadelné spracovanie samotnej témy divadla. Môžete sa tešiť na jedinečný až filmový zážitok o ktorý sa postará filmový štáb na čele so strihačom a kameramanom Richardom Chomom a zvukárom Lukášom Kasprzykom.Produkcia: Eva Štofčíková
Hlavný partner projektu Ministerstvo kultúry Slovnskej republiky
Organizátor Národné osvetové stredisko
Osobnosť Gašpara Fejérpataky-Belopotockého a jeho oddaná kultúrna a osvetová práca pre náš región a celý slovenský národ je nesporná a dnes už bohužiaľ neoceniteľná.
Pri životopisnom skúmaní Belopotockého, nachádzam veľké množstvo tragických skutočností, ktoré iba znovu a znovu vykresľujú život skutočnej slovenskej osobnosti v pomerne tragických farbách.
Belopotocký sa za celý svoj život nedočkal žiadneho významného spoločenského uznania, dokonca umiera v neskrývanom smútku a sklamaní.
Zdá sa, akoby sme si zvykli, že osobnosti a najmä umelecké osobnosti, ktoré vytvárajú to zásadné, čo dnes nazývame kultúrou či identitou, sú spájané s dramatickým životom plným útrap.
K umelcovi akoby patril život plný bujarých a dramatických zvratov.
Prečo je to tak?
Prečo sa postavenie umelca, učiteľa, vychovávateľa nedostáva do popredných spoločenských línií, ale naopak blúdi kdesi na chvoste, kde sa mu dostáva najmä kolektívneho pohŕdania?
Belopotocký bol “osvieteneckým bláznom”, ktorý sníval po inteligentnejšej spoločnosti a malomeste, v ktorom existuje okrem alkoholu, vulgarizmov, zabíjačiek aj kniha či divadlo. Viem si predstaviť, aké muselo byť “veselé” prehovárať a nadchýnať negramotný ľud a šľachtu k inému typu zábavy, než na akú bol zvyknutý od kolísky. Celý život učil, vzdelával a vychovával, za čo sa stával terčom posmechu vyššie postavených.
Dnes, keď je 190 rokov od uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku G. F. Belopotockým, je mojim cieľom tento deň osláviť divadlom.
Myslím si, že nie je dôležité pripomínať si len históriu, ale ideu, myšlienku s ktorou liptovskí ochotníci predstúpili pred svojich priateľov. Ako sa spoločne dokázali nadchnúť pre niečo tak bláznivé a na prvý pohľad nadbytočné ako je divadlo a umenie. Belopotocký by iste uvítal naše rozhodnutie, pretože sme z toho istého cesta, ktoré nerozumie kapitálu, biznisu a politike, ale rozumie citu, kráse a umeniu a je pripravené znášať kritiku, výsmech či pohŕdanie.
Naše Kocúrkovo po 190 rokoch je komédiou o nás, o profesionálnych ochotníkoch v nás, je našim komentárom k súčasnému svetu, k svetu malomesta, k svetu umenia a nekončiacej snahy dokázať, že chceme okolo seba lepší svet.
Sme nasledovníkmi Belopotockého snov a naše improvizované divadelné predstavenie je testom nielen našich schopností ale aj vašich diváckych skúseností a empatií. Našim cieľom je osláviť toto výročie ochotníckeho divadla – divadlom a to v plnej vážnosti i s humorom.
režisér
Ján Mikušhrajú:Peter Havasi a.h.
Ľudmila Klimková
Mario Kermiet
Ján Kuráň
Stanislav Štofčík
Ján Mikuš
Ľubomír Raši
Helena Švarcová
Pavlína Hrbatá a.h.
Gabriela Rajniaková a.h.