Domov III. HORSKÝ BEH VRCHOLOM SIDOROVA
Toto podujatie sa už skončilo

III. HORSKÝ BEH VRCHOLOM SIDOROVA

Beh bude s tiahlymi stúpaniami už od samého začiatku smerom na Malinô Brdo cez Vlkolínske lúky a s maximálnym stúpaním na vrch Sidorova. Drvivá väčšina trate je vedená po lesnej ceste a turistických chodníkoch v Národnom parku Veľká Fatra.

Trasa Etrem sa beží po lesnej ceste a vrcholovom turistickom chodníku hrebeňom Sidorova s prevýšením 700 m a s najvyšším bodom na trati 1099 m.n.m. o dĺžke 12 km. Táto trasa je vhodná pre pokročilých bežcov a tých, ktorí chcú prekonávať svoje osobné výzvy a limity.
Trasa Extrem je vypísaná iba pre nasledujúce kategórie: ženy do 34 rokov, ženy od 35 do 49 rokov, muži do 39 rokov, muži od 40 do 49 rokov, muži od 50 do 59 rokov.
Trasa Light o dĺžke 5 km s prevýšením 140 m je vhodná pre všetkých bežcov a beží sa lesným cestami a priľahlými lúkami.
Trasa Short o dĺžke 1,5 km s prevýšením 30 m je určená pre kategórie starší žiaci, žiačky a hoby a beží sa po lesnej ceste a priľahlých lúkach.
Trasa Small o dĺžke 50, 100, 300 a 600 m je bez prevýšenia, je určená pre detské a vybrané žiacke kategórie a beží sa v blízkosti štartu a cieľa po asfaltovej ceste.

Podrobnejšie informácie

Časový rozpis pretekov:
08:00 prezentácia pretekárov
10:00 štart pretekov trate Extrem, Light, Short
10:30 štart pretekov deti, žiaci
12:00 vyhlásenie výsledkov
13:00 ukončenie pretekov

Trať: Extrem: 12km, Light: 5km, Short: 1,5 km + detské kategórie
Štartovné: online 5,00€, na mieste: 8,00€

Registrácia: Zaregistrujte sa online do 31.08.2019 do 12:00 hod.
Pre tých, čo sa neprihlásili online, bude prihlásenie na mieste možné iba do 09:00 hod., platí pre všetky vekové kategórie.
Vaša registrácia bude platná až po pripísaní registračného poplatku na účet. Rozhodujúci je deň, kedy bude platba pripísaná na účet. Pri platbe je potrebné uviesť do správy pre príjemcu „meno, priezvisko a rok narodenia“
Platobný účet: IBAN: SK59 8330 0000 0022 0147 2716
Všetky detské kategórie až po kategórie juniorov vrátane, štartovné neplatia.
ONLINE REGISTRÁCIA TU

Prezentácia: V deň pretekov v priestore štartu a cieľa od 08:00 do 09:30 hod., resp. najneskôr 30 min. pred štartom príslušnej kategórie.

Ceny: Prví traja pretekári v kategóriách od kategórie deti 3 budú vyhlásení a obdržia medaily a diplomy. Kategórie deti 1 a 2 dostanú účastnícku medailu. Po ukončení pretekov bude pripravená pre všetkých štartujúcich pretekárov tombola.

Občerstvenie: Organizátor zabezpečí občerstvenie a pitný režim v priestore štartu a cieľa pre všetkých pretekárov. Pred stúpaním na vrchol Sidorova (na Vlkolínskych lúkach) bude pripravená občerstvovacia stanica.

Podmienky: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a propozícií, pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie účastníkov pretekov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Každý pretekár môže štartovať iba v jednej kategórii.

Výsledky: V priestoroch štartu a cieľa priebežne, resp. po ukončení pretekov.

Organizátori:
Riaditeľ pretekov: Patrik Lupták
Veliteľ tratí: Tomáš Gazdarica
Štartér: Ján Svrček
Hlavný rozhodca: Ladislav Valent
Autor trate: Tomáš Gazdarica
Zdrav. služba: HZS

Preteky sú súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2019.

Informácie: P. Lupták 0915 824 928, Ľ. Palguta 0910 555 117