Domov III. BEH NÁUČNÉHO CHODNÍKA – HUBOVSKÝ OKRUH
Toto podujatie sa už skončilo

III. BEH NÁUČNÉHO CHODNÍKA – HUBOVSKÝ OKRUH

Turistický klub Tramp Hubová a Obec Hubová Vás pozývajú na III. ročník behu náučného chodníka – Hubovský okruh.

Dĺžka trasy hlavného behu: 9,6 km, prevýšenie 500 metrov
Dĺžka trasy behu pre dorastencov / dorastenky: 1,9 km, prevýšenie 50 metrov
Dĺžka trasy behu pre mladších a starších žiakov / žiačky: 1,5 km, prevýšenie 35 metrov
Dĺžka trasy behu pre chlapcov a najmladších žiakov / žiačky: 0,5 km, prevýšenie 10 metrov
Povrch: lesná cesta, horský chodník

Program podujatia:
09:00 Prezentácia
09:45 Slávnostné otvorenie behu
10:00 Štart hlavného behu
11:00 Štart detského behu
13:00 Vyhlásenie výsledkov
14:00 Ukončenie behu

Štartovné: 8,00€ (pri registrácii vopred), 10,00€ (na mieste)
Štartovný balíček pre každého pretekára zahŕňa multifunkčnú šatku a občerstvenie.
ONLINE REGISTRÁCIA TU
Pri zaregistrovaní online bude registrácia platná až po uhradení poplatku na účet Turistického klubu Tramp Hubová. IBAN: SK48 8330 0000 0027 0089 2061. Do informácie pre príjemcu treba uviesť: Beh NCH2020, meno a priezvisko štartujúceho pretekára.
Na detský beh prebehne registrácia  priamo  na  mieste. Dorastenci / dorastenky sa musia zaregistrovať počas prezentácie na hlavný beh včase od 09:00 do 09:45 hod.
Štartovné na detský beh sa neplatí, takisto dorastenci / dorastenky štartovné neplatia.

Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
Hlavného behu sa môžu zúčastniť aj bežci od 15 rokov v prípade, ak na prezentáciu prinesú potvrdenie o účasti na behu od zákonného nástupcu. Zdravotnícky personál bude zabezpečený.

Podmienky: Preteká sa podľa propozícií, pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie účastníkov pretekov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Pretekári štartujú na vlastné náklady.

Ceny: Prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách budú vyhlásení a dostanú vecné ceny, diplomy a medaily.
Meranie časov: Časomiera PT prostredníctvom čipov, u dorastencov a detských kategórií fotobunkou.
Občerstvenie: Organizátor zabezpečí občerstvenie v priestore štartu a cieľa pre všetkých pretekárov.

Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov:Peter Ižo
Hlavný rozhodca: Lukáš Martvoň
Autor tratí: Peter Ižo
Zdrav. služba: Edita Ižová, Andrea Kuniaková