Domov GRETA NOČNÝ BEH KVAČIANSKOU DOLINOU

GRETA NOČNÝ BEH KVAČIANSKOU DOLINOU

Popis trate: Štart: Kvačianska dolina (ústie) vo výške 660 m , najvyšší bod 800 m.n.m.,

Beží sa po lesnej a šotolinovej ceste z Kvačianskej doliny smerom na Prosiecku dolinu (žltá turistická značka),
Do ciela v L.Sielnici Hotel Koliba Greta, vzdialenosť 7,4 km,

Účastníci: Štartujú na vlastné nebezpečie a zodpovedajú za svoj zdravotný stav
Podm.účasti: Registrácia do 14.9.2020 na https://kk-sporttiming.com/, preukaz poistenca, bezproblémový zdravotný stav,

Prezentácia: 18.9.2020, Hotel Koliba Greta, Liptovská Sielnica, do 17.00 hod., prevoz bežcov na štart autobusom 17.30 hod.
Informácie: oklm@centrum.sk, www.oklm.webnode.sk
Povinná výbava: Čelová lampa

    Kategórie:              muži            18-39 rokov
ženy            18-39 rokov
veteráni      40-49 rokov 
veteráni      50-59 rokov 
veteránky   40 rokov a staršie