Domov EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA A PIESNÍ
Toto podujatie sa už skončilo

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA A PIESNÍ

Radostné biblické úryvky, modlitby, príhovory duchovných pastierov, chorálové piesne

Radosť patrí k dobrej správe. Preto je aj veľkonočný príbeh, príbehom nádeje a hlbokej
radosti. Príďte to prežiť aj v spoločenstve veriacich rôznych denominácií
na Veľkonočnú nedeľu. Budete srdečne vítaní.

Kde jesť a piť v blízkosti:

všetky miesta kde jesť a piť

Aktivity a relax v blízkosti:

všetky zážitky a relax