Domov CROSS TRIATLON 2019
Toto podujatie sa už skončilo

CROSS TRIATLON 2019

Vzdialenosť: plavecká časť – 0,6 km, cyklistická časť – 13,5 km, bežecká časť 6 km Plavecká časť sa uskutoční vo vodách Liptovskej Mary. Cyklistickú časť tvorí asfaltový povrch a poľné cesty s maximálnym prevýšením 160 m. Bežecká časť je po asfaltovej a poľnej ceste. Na cyklistickej trati je nutné mať nasadenú a zapnutú prilbu na hlave!

Trať a mapa trate: Vzdialenosť: plavecká časť – 0,6 km, cyklistická časť – 13,5 km, bežecká časť 6 km Plavecká časť sa uskutoční vo vodách Liptovskej Mary. Cyklistickú časť tvorí asfaltový povrch a poľné cesty s maximálnym prevýšením 160 m. Bežecká časť je po asfaltovej a poľnej ceste. Na cyklistickej trati je nutné mať nasadenú a zapnutú prilbu na hlave!

Disciplíny a kategórie

Štafeta Muži / Zmiešaná
Juniori – 0 – 18 rokov
Muži – 19 – 39 rokov
Veteráni I. – 40 – 49 rokov
Veteráni II. – 50 a viac rokov

Štafeta Ženy
Juniorky – 0 – 18 rokov
Ženy – 19 – 39 rokov
Veteránky – 40 a viac rokov

V štafete môže štartovať aj dvojčlenné družstvo, z ktorého 1 pretekár absolvuje dva ľubovolné úseky trate.

Ceny

Ocenení budú prví traja pretekári v každej kategórii podľa dosiahnutého výsledku. Víťazi dostanú vecné ceny a upomienkové predmety v rôznych výškach hodnoty.

Registrácia účastníkov, štartovné a prezencia

Registrácia prebieha prostredníctvom dodávateľskej firmy www.inviton.sk a cez portál www.123athlon.sk, registácia účastníkov bude možná aj na mieste v deň konania pretekov.

Registrácie: online od 26. apríla 2019 do 28. augusta 2019 a na mieste v deň konania od 07:00 do 08:30

Štartovné sa uhrádza bezhotovostným prevodom podľa inštrukcií pri registrácii na portáli. Akceptované platby budú len tie, ktoré sa pripíšu na účet do 30. augusta 2019.

Výška štartovacieho poplatku zavisí od dátumu registrácie:
– Juniori 12 € / Jednotlivci 20 € / Štafety 40 €
pri registrácií v období od 26. apríla 2019 do 31. júla 2019
– Juniori 15 € / Jednotlivci 25 € / Štafety 50 €
pri registrácií v období od 1. augusta 2019 do 28. augusta 2019
– Juniori 20 € / Jednotlivci 30 € / Štafety 60 €
pri registrácii na mieste konania preteku
Zaplatené štartovné organizátor nevracia

Poistenie

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Štartovací balíček

– obdrží prvých 250 registrovaných pretekárov

– Štartovné číslo

– Darčekové predmety od partnerov

Výsledky

Kompletné výsledky zverejní usporiadateľ do 1 hodiny v deň pretekov na výsledkovej tabuli v mieste cieľa a najneskôr na druhý deň na stránke www.123athlon.sk. Pretekári budú vo výsledkovej listine zoradení podľa oficiálneho času.

Protesty je možné podávať do 1 hodiny po zverejnení výsledkov v mieste konania. Podanie protestu je spoplatnené poplatkom 50 €, ktorý sa v prípade uznania pripomienky vracia účastníkovi. Občerstvenie: – Zabezpečí usporiadateľ na trati a v cieli preteku – Vlastné občerstvenie je povolené len v nerozbitných nádobách

Občerstvenie

– Zabezpečí usporiadateľ na trati a v cieli preteku

– Vlastné občerstvenie je povolené len v nerozbitných nádobách