Domov Kalendár podujatí BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ
Toto podujatie sa už skončilo

BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ

46.ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých.

PROGRAM 46. ročníka BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2021:

18.november 2021 – štvrtok
Dom kultúry – klubová scéna– prezentácia predstavení cez videozáznam
10:00 Divadlo mladých Šuňava (II./T), J. G. Tajovský Ženský zákona (75 min.), réžia Vlado Benko
11:45 Divadlo na TrakOch Trakovice (II./T), Stanislav Šubík Dzjéra do sveta (90 min.), réžia Katarína Rajnicová
14:30 Divadlo PARADOX Nové Zámky (II./T), P. Čechov / N. V. Gogoľ Medveď-Nos (80 min.), réžia Peter Červený
Dom kultúry – klubová scéna – prezentácia predstavenia naživo
16:30 Potulné dividlo J+T Medzibrod (II./T), Don Kychot (55 min.), autor a réžia Juraj Haviar
Dom kultúry – klubová scéna– prezentácia predstavení cez videozáznam
18:00 Divadlo Zelienka, Zvolen, Ľudo Zelienka, Pavol Halaj Detvianska nátura (90 min.), réžia Milan Krnáč
20:30 Záhorácke divadlo Senica (I./S), J. B. P. Moliére Svatuškár (65 min.), réžia Ivan A. Fodor
22:00 Online rozborový seminár s členmi odbornej poroty so súbormi o predstaveniach z videozáznamov

19.november 2021 – piatok
Dom kultúry
9:00 Diskusné fórum – rozborový seminár – Potulné dividlo J+T
Dom kultúry – veľké javisko – aréna na javisku
10:00 Biele divadlo – Štúdio Simplex Bratislava (I./S), Diskutéri – odvrátená strana klávesnice (60 min.), réžia Michal Paulovský
Dom kultúry – klubová scéna – prezentácia predstavení cez videozáznam
12:00 FALANGÍR Kostolište (I./S) , Stano Bellan Išel Macek (50 min.), réžia Beina Reifová, Fredy Swan
Dom kultúry – veľká sála
15:00 Slávnostné otvorenie 46. ročníka celoštátnej prehliadky
Divadelný súbor ŠAPO Ploštín (II./T)
J. Gregor Tajovský Matka (55 min.), réžia Mária Grajciarová
Kultúrny dom Palúdzka
17:00 Divadlo f*ACTOR Palúdzka (II./Tv), Ivan Bukovčan Luigiho srdce (45 min.), réžia Michal Tomasy
Dom kultúry – klubová scéna
19:00 RosArt / divadelné štúdio Ružomberok (I./S), Gianina Cărbunariu Solitarita (75 min.), réžia Marianna Stančoková
20:30 Online rozborový seminár s členmi odbornej poroty so súbormi o predstaveniach z videozáznamov

20.november 2021 – sobota
Dom kultúry
9:00 Diskusné fórum – rozborový seminár predstavení z predchádzajúceho dňa
Dom kultúry – klubová scéna
13:30 … na ceste Levice (I./S), Jurča – Jurčová Matilda (50 min.), réžia Renata Jurčová
Dom kultúry – veľká sála
15:00 BáPoDi Bánovce nad Bebravou (I./S), Mars 2020 (70 min.), autor a réžia Silvester Lavrík
Dom kultúry – veľká sála
17:45 STUŽKA Kokava nad Rimavicou (I./S), Klopanie na drevo (40 min.), réžia Eva Švingálová
Dom kultúry – klubová scéna
19:00 DISK Trnava (I./S), Uhlár a kolektív Tertium non datur (60 min.), réžia Blaho Uhlár
Dom kultúry – klubová scéna – prezentácia predstavenia cez videozáznam
20:30 Divadlo ASI Šaľa (I./S), Roman Budai, Miroslav Demín, Roman Budai ml. Eli, Eli, lama sabachtani (75 min.), réžia Roman Budai, Miroslav Demín a kolektív

21.november 2021 – nedeľa
Dom kultúry
9:00 Diskusné fórum – rozborový seminár súťažných predstavení z predchádzajúceho dňa
Dom kultúry – klubová scéna
13.00 RAMAGU Spišská Stará Ves (I./S), Veronika Homolová – Tóthová, Viola Stern Fischerová, Jana Ovšonková
Mengeleho dievča (90 min.), réžia Jana Ovšonková
Dom kultúry – veľká sála – aréna na javisku
15:00 Divadlo actor Košice (II./T), Slawomir Mrožek Stroskotanci niekde na mori (50.min.), réžia František Balog
16:00 Diskusné fórum – rozborový seminár
Dom kultúry – veľká sála
18:00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov celoštátnej súťaže neprofesionálneho divadla dospelých 46. BM 2021

Ďaľšie informácie: www.lks.sk

Vstupné: Bezplatné

Plánovač Liptov