Domov 150 rokov Mahátma Gándhí
Toto podujatie sa už skončilo

150 rokov Mahátma Gándhí

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Mahátmá Gándhího sa uskutoční založenie aleje v Jakubovanoch. 

V duchu filozofie nenásilnosti v dnešnej dobe, upevníme slovensko indické vzťahy a spoločne vysadíme symbolicky 150 líp v rámci celosvetového projektu osláv narodenia Máhátmu.

Počas akcie bude pripravené: stromy na výsadbu, vykopané jamy, občerstvenie, voda na umytie, pitná voda, nástroje k výsadbe, rukavice. 

Potvrďte prosím svoju účasť vopred na 0908 481 898, office@slovindia.sk

 

Program

Návšteva centra Slovindie

prehliadka ZOOKONTAKT

Vitajte v Jakubovanoch! Úvodné slovo

Sadenie

Odhalenie pamätného totemu (tabule) a krátky kultúrny program

Presun do Liptovského Mikuláša Synagóga v LM

18:00 Vystúpenie: Tradičný tanečný súbor z Indie – Geetopadesham A Yugalbandhi of Kathak & Kathakali/Happened for the first time in India

Téma: Filozofia nenásilnosti v súčasnej dobe

Neformálne pokračovanie programu, tanec a spev hudobníkov a tanečníkov z konzervatória

Plánovač Liptov